ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรต่างๆ หมายความว่าอย่างไร

ป้ายจราจร

        เครื่องหมายป้ายจราจรต่างๆ เป็นสิ่งสำคัญที่สามารถช่วยทำให้หลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ ทำให้การจราจรมีระเบียบมากยิ่งขึ้น เพิ่มความคล่องตัวได้มากเลยทีเดียว ผู้ขับขี่ทุกคนต้องเคารพกฎหมายป้ายจราจร และขณะขับขี่ควรต้องสังเกตป้ายจราจรกันก่อนสักนิด ก่อนที่จะตัดสินใจขับขี่ต่อไป

ป้ายจราจรแบ่งเป็น 3 ประเภท

             ป้ายจราจรที่เห็นอยู่บนท้องถนนนั้น ได้มีการจำแนกประเภทป้ายจราจรให้มีความแตกต่างกันไป เพื่อความเข้าใจและง่ายต่อการจดจำ ว่าเครื่องหมายการจราจรต่างๆ แต่ละประเภทมีความหมายอย่างไรบ้าง จะได้สามารถสังเกตกันได้ง่ายๆมากขึ้น ทำให้ผู้ขับขี่รถมีความสบายใจและไม่ฝ่าฝืนกฎจราจรบนท้องถนนกันนั้นเอง

ป้ายจราจรประเภทป้ายบังคับ

              ป้ายจราจรเพื่อใช้บังคับ ห้ามฝ่าฝืน ควบคุมการจราจร ซึ่งผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากผู้ขับขี่คนใดฝ่าฝืนย่อมมีความผิดตามกฎหมาย เป็นการสร้างวินัยการขับขี่ที่ดีบนท้องถนนนั้นเอง การติดตั้งป้ายไว้ในสถานที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน สามารถสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้เส้นทาง โดยทั่วไปป้ายจราจรประเภทนี้มีลักษณะเป็นแผ่นทรงกลม แปดเหลี่ยม และสามเหลี่ยม

ป้ายจราจร_1
  • ป้ายบังคับการกำหนดสิทธิ์ 

                  ป้าย “หยุด” ป้ายจราจรที่มีลักษณะเป็นรูปแปดเหลี่ยม หมายความว่า รถทุกชนิดต้องหยุด เมื่อเห็นว่าปลอดภัย จึงสามารถเคลื่อนรถไปต่อ แต่ต้องใช้ความความระมัดระวัง

ป้ายจราจร_2

             ป้าย ”ให้ทาง” ป้ายจราจรที่มีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยม หมายความว่า รถทุกชนิดต้องระมัดระวัง ให้ทางแก่รถยนต์ คนเดินเท้าในทางขวาง ให้ผ่านหน้าไปก่อน เมื่อเห็นว่าปลอดภัยที่บริเวณทางแยกนั้นแล้ว  จึงสามารถเคลื่อนรถไปต่อ แต่ต้องใช้ความความระมัดระวัง

ป้ายจราจร_3

            ป้าย “ให้รถสวนทางมาก่อน” ป้ายจราจรที่มีลักษณะเป็นรูปทรงกลม หมายความว่า ผู้ขับรถทุกชนิดต้องหยุดรถตรงป้าย เพื่อให้รถที่กำลังสวนทางแล่นมาก่อน ถ้ามีข้างหน้ามีรถหยุดรออยู่ก่อนแล้ว ให้ผู้ขับต้องหยุดรอรถต่อกันถัดมาตามลำดับ เมื่อรถที่สวนทางได้ผ่านมากันหมดแล้ว รถที่ได้หยุดรอตามป้ายนี้สามารถเคลื่อนที่ต่อไปได้

ป้ายจราจร_4
  • ป้ายบังคับห้ามหรือจำกัดสิทธิ์ 

               ประกอบไปด้วยป้ายจราจร ลักษณะที่มีวงกลมสีแดงล้อมรอบ 

                  ป้าย “ห้ามรถสูงเกินกำหนด” ป้ายจราจรที่จำกัดความสูง 2.5 เมตร ห้ามมิให้รถทุกชนิดที่มีความสูงโดยรวมที่บรรทุกของเกินกว่ากำหนดเป็น ตามจำนวนเลขในเครื่องหมาย เข้าไปในเขตทาง ลอดใต้สะพาน หรืออุโมงค์ที่ติดตั้งป้าย

ป้ายจราจร_5

             ป้าย “ห้ามแซง” ป้ายจราจร ให้หมายความว่า ห้ามมิให้ขับรถแซงขึ้นหน้ารถคันอื่นในเขตทางที่ติดตั้งป้ายนี้

ป้ายจราจร_6

            ป้าย “จำกัดความเร็ว” ป้ายจราจร ให้หมายความว่า ห้ามมิให้ผู้ขับรถทุกชนิดใช้ความเร็วเกินกว่าที่กำหนดเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมง ตามจำนวนตัวเลขที่ๆๆด้กำหนดเอาไว้ในแผ่นป้ายนั้น จนกว่าจะพ้นที่สุดระยะที่จำกัดความเร็วของเส้นทาง

ป้ายจราจร_7
  • ป้ายบังคับประเภทคำสั่ง

                 ป้าย “วงเวียน” ป้ายจราจร ให้หมายความว่า รถทุกชนิดเดินวนทางซ้ายของวงเวียน และรถที่เริ่มจะเข้าสู่ทางร่วมบริเวณวงเวียนต้องหยุดให้รถที่กำลังแล่นอยู่ในทางรอบวงเวียนไปก่อน ห้ามขับแทรกหรือตัดหน้ารถที่อยู่ในวงเวียนและทางรอบบริเวณวงเวียนเด็ดขาด

ป้ายจราจร_8

          ป้าย “ให้รถเดินทางเดียวไปข้างหน้า” ป้ายจราจร ให้หมายความว่า ให้ขับรถตรงไปข้างหน้าในตามทิศทางที่ป้ายกำหนดเท่านั้น

ป้ายจราจร_9

ป้ายจราจรประเภทป้ายเตือน

              ป้ายจราจรเพื่อแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ทางทราบล่วงหน้า เส้นทางการขับขี่รถที่จะมีการเปลี่ยนแปลงหรืออาจจะมีอันตรายและอุบัติเหตุ เพื่อเพิ่มความระมัดระวัง สร้างความปลอดภัยในการขับขี่และลดความเร็ว  ลักษณะจะเป็นป้ายจราจร 4 เหลี่ยมจตุรัสตั้งมุมขึ้น ป้ายพื้นมีสีเหลือง ตัวหนังสือสีดำ เช่น ทางลาดชัน, สภาพผิวทางไม่ปกติ, ทางโค้ง, ทางแยก, ป้ายระวังสัตว์, โรงเรียนและทางข้ามต่างๆ

ป้ายจราจร_10

ป้ายจราจรประเภทป้ายแนะนำ

              ป้ายจราจรเพื่อแนะนำให้ผู้ขับขี่ใช้ทราบทิศทาง ข้อมูลอย่างถูกต้องและรวดเร็ว การบอกระยะทางเป็นระยะๆ บอกสถานที่ ตำแหน่งทางข้าม จุดกลับรถ เพื่อแสดงสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ กิจกรรมและแหล่งชุมชน ลักษณะจะเป็นพื้นป้ายสีน้ำเงิน สัญลักษณ์เป็นสีขาว ป้ายจราจรจะเป็น 4 เหลี่ยมจตุรัสหรือ 4 เหลี่ยมผืนผ้า 

            สำหรับข้อมูลป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรต่างๆ ที่มีความหมายและประเภท ซึ่งทั้งหมดที่ได้รวบรวมป้ายจราจรที่ขับรถบนท้องถนน ส่วนมากสามารถเห็นบ่อยๆ ผู้ขับขี่ควรหมั่นสังเกตป้ายจราจรกันให้ดีๆ เพื่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบจราจรได้อย่างถูกต้อง และไม่ต้องถูกปรับ สร้างความยังปลอดภัยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุทั้งต่อตัวคุณและผู้อื่นด้วยนั้นเอง

อ่านบทความเพิ่มที่ เรื่องรถน่ารู้

ขอบคุณเครดิตรูปภาพอ้างอิง :

  1. https://www.carsome.co.th/news/item/road-signs
  2. http://www.bangkoktraffic.in.th/2018/03/2.html

สล็อตเว็บตรง

ufabetflix285

สล็อตเว็บตรงแตกง่าย

Facebook
Twitter

Table of Contents