ต่อใบขับขี่อัพเดทล่าสุด ปี 2022 มีกี่ประเภท ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง และมีขั้นตอนอย่างไร

ต่อใบขับขี่ 2022

การเตรียมเอกสาร ขั้นตอน และสถานที่ในการต่อใบขับขี่แบบ 2 ปี เป็น 5 ปี และ แบบ 5 ปี เป็น 5 ปี 

ต่อใบขับขี่ ต้องเตรียมตัวอย่างไร มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง อัพเดทล่าสุด 2022

เชื่อว่าคนขับรถรู้กันดีอยู่แล้วว่าใบขับขี่เป็นของสำคัญที่ขาดไม่ได้ ด้วยเหตุนี้หากหมดอายุทุกคนจึงต้องรีบไปต่อใบขับขี่ เพราะหากขับรถยนต์โดยไม่พกใบขับขี่หรือไม่สามารถแสดงหลักฐานต่อหน้าเจ้าหน้าที่ได้จะมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท แต่ถ้าขับรถบนท้องถนนโดยที่ใบขับขี่หมดอายุ อยู่ระหว่างเพิกถอนใบขับขี่ หรือถูกยึดใบอนุญาตขับขี่จะมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท ดังนั้นวันนี้เราจึงมีวิธีเตรียมตัวและขั้นตอนการต่อใบขับขี่ อัพเดทล่าสุดปี 2022 มาฝาก 

ต่อใบขับขี่ 1

กรณีต่อใบขับขี่จาก 2 ปี เป็น 5 ป

การต่อใบขับขี่กรณีแรกเป็นการต่อใบขับขี่จาก 2 ปีเป็นใบขับขี่แบบ 5 ปี เนื่องจากใบขับขี่ที่ได้รับจากการสอบใบขับขี่ครั้งแรกจะเป็นใบขับขี่แบบชั่วคราวเมื่อใกล้หมดอายุหรือหมดอายุแล้วเจ้าของใบขับขี่จะต้องทำการต่ออายุใบขับขี่ให้เป็นแบบ 5 ปี สำหรับเอกสารที่ต้องใช้ในการต่ออายุใบขับขี่เป็น 5 ปี ได้แก่ ใบขับขี่แบบ 2 ปี บัตรประชาชนตัวจริง และใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลหรือคลีนิกที่ได้รับรองที่มีอายุก่อนวันยื่นคำร้องขอต่ออายุใบขับขี่ไม่เกิน 1 เดือน จากนั้นนำเอกสารทั้งไปยื่นขอต่อใบขับขี่ ตามขั้นตอนดังนี้

  • เมื่อไปถึงที่กรมขนส่งขั้นตอนแรกให้เขียนใบคำร้องและยื่นเอกสารทั้งหมดให้เจ้าหน้าที่ที่บริเวณเคาน์เตอร์เพื่อตรวจสอบเอกสารทั้งหมด หากเอกสารไม่ครบถ้วนก็ต้องกลับไปเตรียมมาให้ครบ แต่ถ้าเอกสารทั้งหมดครบถ้วนเจ้าหน้าที่ให้เอกสารและบัตรคิวเพื่อนำไปใช้ในตรวจสมรรถภาพทางร่างกายต่อไป
  • ขั้นตอนต่อมาเป็นการตรวจสอบสมรรถภาพ โดยผู้ต้องการต่ออายุใบขับขี่ต้องผ่านการทดสอบความพร้อมทางร่างกายตามที่กรมขนส่งกำหนดไว้ ไม่ว่าจะเป็น การทดสอบตาบอดสี การทดสอบปฏิกิริยาเท้า การทดสอบการมองทางลึก และการทดสอบการมองทางกว้าง
  • ขั้นตอนสุดท้ายในการต่อใบขับขี่คือ นำเอกสารผ่านการทดสอบไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อถ่ายรูปทำใบขับขี่ใหม่และชำระค่าดำเนินการจำนวน 500 บาท และค่าคำขออีก 5 บาท รวมทั้งสิ้น 505 บาท

สำหรับการต่อจาก 2 ปี เป็น 5 ปี จะสามารถต่ออายุใบขับขี่ได้ล่วงหน้าไม่เกิน 60 วัน

ขั้นตอนการต่อใบขับขี่จาก 5 ปี เป็น 5 ปี

ต่อใบขับขี่ 2

การต่ออายุใบจาก 5 ปี เป็น 5 ปี ถือเป็นการต่ออายุใบขับขี่ทั่วไป โดยผู้ที่ถือใบขับขี่อายุ 5 ปี จะต้องดำเนินการต่ออายุใบขับขี่ใบใหม่ทุก 5 ปี ซึ่งเอกสารและขั้นตอนการต่อใบขับขี่ก็จะคล้าย ๆ กับการต่ออายุใบขับขี่แบบ 2 ปี เป็น 5 ปี สำหรับเอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อนำมาต่ออายุใบขับขี่ 5 ปี ได้แก่ ใบขับขี่ใบเดิมหรือใบแทน บัตรประชาชน และใบรับรองแพทย์ที่มีอายุก่อนวันยื่นคำร้องขอต่ออายุใบขับขี่ไม่เกิน 1 เดือน โดยมีขั้นตอนการต่ออายุใบขับขีดังนี้ 

  • เขียนใบคำร้องและยื่นเอกสารทั้งหมดให้เจ้าหน้าที่ที่บริเวณเคาน์เตอร์เพื่อตรวจสอบเอกสาร ถ้าเอกสารครบเจ้าหน้าที่ให้เอกสารและบัตรคิวเพื่อนำไปใช้ในตรวจสมรรถภาพทางร่างกายต่อไป
  • ตรวจสอบสมรรถภาพร่างกายเหมือนเดียวกับการต่อใบขับขี่ 2 ปี เป็น 5 ปี
  • อบรมเป็นเวลา 1 ชั่วโมง แต่ปัจจุบันสามารถอบรมออนไลน์ผ่านระบบ DLT e-learning ล่วงหน้าได้แล้ว
  • นำเอกสารผ่านการทดสอบในส่วนต่าง ๆ ไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อถ่ายรูปทำใบขับขี่ใหม่และชำระค่าดำเนินการจำนวน 500 บาท และค่าคำขออีก 5 บาท รวมทั้งสิ้น 505 บาทเช่นเดียวกัน

สำหรับการต่อจาก 5 ปี เป็น 5 ปี จะสามารถต่ออายุใบขับขี่ได้ล่วงหน้าไม่เกิน 180 วัน

สถานที่ในการต่อใบขับขี่และข้อห้าม

ต่อใบขับขี่ 3

หากใครที่ใบขับขี่กำลังจะหมดอายุและต้องการต่อใบขับขี่ สามารถดำเนินการได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่ง ส่วนที่กรุงเทพฯ สามารถดำเนินการได้ที่กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ 1 (บางขุนเทียน) สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ 2 (ตลิ่งชัน) สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ 3 (พระโขนง) และสำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ 4 (มีนบุรี) แต่อย่างไรก็ตามกฏหมายแล้วห้ามไม่ให้ผู้ที่อยู่ระหว่างการถูกยึดใบขับขี่ ผู้ที่ถูกเพิกถอนใบขับขี่ ผู้พิการทางร่างกาย ผู้มีอาการผิดปกติทางจิต เป็นโรคติดต่ออันน่ารังเกียจ ติดสุราหรือยาเสพติด ผู้ที่เคยจำคุกจากการใช้รถ ผู้ที่เป็นภัยต่อสังคมสอบหรือต่อใบขับขี่ ในระยะเวลา 6 เดือน เมื่อพ้นแล้วถึงสามารถสอบได้อีกครั้ง ส่วนผู้ที่เป็นโรคเท้าช้าง วัณโรค โรคเรื้อน โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคติดยาเสพติดให้โทษลมชัก โรคเบาหวาน (เคสที่ต้องฉีดอินซูลิน) ความดันโลหิตสูง ผู้ป่วยที่มีประวัติผ่าตัดสมอง และโรคหัวใจสอบใบขับขี่ตลอดชีวิต

จะเห็นได้ว่าการเตรียมตัวและขั้นตอนในการต่อใบขับขี่ ปี 2022 ไม่ได้ยากอย่างที่ทุกคนคิด แต่ในยุคโควิดเช่นนี้แนะนำให้จองคิวต่อใบขับขี่ผ่าน DLT Smart Queue รับประกันว่าทั้งสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยแน่นอน

อ่านบทความอื่นๆที่ เรื่องรถน่ารู้

เครดิต: https://pixabay.com/th/photos/พิมพ์ดิจิตอล-คนขับรถบรรทุก-กิโลเมตร-1198862/

เครดิต: https://pixabay.com/th/photos/การจราจร-cones-โรงเรียนสอนขับรถ-6874096/

เครดิต: https://pixabay.com/th/photos/การเต้นของหัวใจ-ควบคุม-การรักษา-1698840/

สล็อตเว็บตรง

ufabetflix285

เว็บสล็อตแตกง่ายที่สุด

Facebook
Twitter

Table of Contents