กฎหมายจราจรใหม่ 2565 มีข้อกำหนดอย่างไรบ้าง

กฎหมายจราจรใหม่ 2565

         คลอดแล้วจ้า!!! กฎหมายจราจรฉบับใหม่ล่าสุด 2565 ให้เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 5 กันยายน ที่ผ่านมานี้เอง  ซึ่งกฎหมายจราจรใหม่ 2565 นี้ ได้มีการออกประกาศการปรับเพิ่มบทลงโทษที่หนักมากขึ้น และส่วนมากจะเป็นข้อหาที่ผู้ขับขี่บนท้องถนนมักจะกระทำผิดกันบ่อยๆ ซึ่งเป็นกฎหมายจราจรทางบกฉบับใหม่ ที่ผู้ขับขี่รถยนต์ มอเตอร์ไซค์ และผู้ใช้รถใช้ถนนประชาชนที่อาศัยในประเทศไทยทุกคนต้องรู้ และปฏิบัติตามกฎจราจรได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะอ้างว่าอยู่ในประเทศไทย แต่ไม่รู้กฎหมายไม่ได้แล้วน๊า!

กฎหมายจราจรใหม่ 2565 ปรับเพิ่มโทษข้อหาหนักมีกันอะไรบ้าง ?

               สำหรับกฎหมายจราจรใหม่ 2565 ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้แจ้งกฎหมายจราจรทางบกฉบับใหม่ ระบุไว้อย่างชัดเจนในเรื่องของบทลงโทษที่หนักมากขึ้น มีทั้งจำคุก และปรับ เป็นการเพิ่มโทษในหลายคดี โดยเฉพาะผู้ขับขี่ที่มักมีพฤติกรรมแห่งการกระทำผิดที่ซ้ำซาก

กฎหมายจราจรใหม่ 2565_1

เมาแล้วขับ

              สำหรับกฎหมายจราจรใหม่ 2565 ผู้ขับขี่ที่ถูกจับข้อหาเมาแล้วขับ กรณีเป็นการกระทำความผิดในครั้งแรกจะมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000 – 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

             หากได้กระทำความผิดซ้ำภายในระยะเวลา 2 ปี โดยนับตั้งแต่วันที่ได้กระทำความผิดในครั้งแรก เพิ่มอัตราโทษถูกปรับเพิ่มเป็นจำคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับ 50,000 – 100,000 บาท

           จากบทลงโทษดังกล่าว : ศาลจะลงโทษทั้งจำคุกและปรับด้วยเสมอ 

(ข้อมูลอ้างอิง : มาตรา 160 ตรี/1 และมาตรา 160 ตรี/3)

          ในขณะเดียวกันกฎหมายจราจรใหม่ 2565 ได้ปรับเพิ่มอัตราโทษที่เป็นปัจจัยต่อการเกิดอุบัติเหตุ เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการสูญเสียของผู้ขับขี่และผู้ใช้ทาง 

      1. การขับรถเร็วเกินกำหนด ขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดง และไม่หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย จากอัตราโทษเดิมที่เคยปรับไม่เกิน 1,000 บาท กฎหมายจราจรใหม่ 2565 ปรับเพิ่มโทษใหม่เป็นไม่เกิน 4,000 บาท 

          2. การขับรถย้อนศร ไม่สวมหมวกนิรภัย และไม่รัดเข็มขัดนิรภัย จากอัตราโทษเดิมที่เคยปรับไม่เกิน 500 บาท กฎหมายจราจรใหม่ 2565 ปรับเพิ่มโทษใหม่เป็นไม่เกิน 2,000 บาท

             การรัดเข็มขัดนิรภัย ได้แก่ รถที่สามารถติดตั้งเข็มขัดนิรภัยได้ ประกอบด้วย รถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถตู้ ซึ่งผู้ขับขี่และผู้โดยสารทุกคนทุกที่นั่ง จะต้องรัดเข็มขัดทุกครั้งในขณะที่โดยสาร 

  • รถกระบะ ซึ่งผู้ขับขี่และผู้โดยสารทุกคนทุกที่นั่งตอนหน้า จะต้องรัดเข็มขัดทุกครั้งในขณะที่โดยสาร 
  • รถกระบะสองตอน หรือ 4 ประตู ผู้โดยสารตอนหลังทุกที่นั่งจะต้องรัดเข็มขัดนิรภัยด้วย และรถกระบะแบบมีแค็บ หรือท้ายกระบะ สามารถนั่งบริเวณดังกล่าวได้ โดยที่ไม่ต้องรัดเข็มขัดนิรภัย แต่จำกัดจำนวนแค็บหลังไม่เกิน 3 คน และท้ายกระบะไม่เกิน 6 คนเท่านั้น

           3.  การปรับเพิ่มโทษผู้ขับขี่ที่ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตหรือร่างกายของผู้อื่น จากอัตราโทษเดิมที่เคยปรับไม่เกิน 3 เดือน ปรับตั้งแต่ 2,000 – 10,000 บาท กฎหมายจราจรใหม่ 2565 ปรับเพิ่มโทษใหม่เป็นจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับตั้งแต่ 5,000 – 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

การแข่งหรือจัดแข่งรถในทางสาธารณะ

            กฎหมายจราจรใหม่ 2565 ได้กำหนดบทลงโทษกรณีที่มีการรวมกลุ่ม มั่วสุมในทางสาธารณ มีรถตั้งแต่ 5 คันขึ้นไป ให้ถือว่า “พยายามแข่งรถในทาง” โดยมีเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง ประกอบด้วย นัดหมายเพื่อแข่งรถกันมาก่อน หรือดัดแปลง ปรับแต่งรถให้มีสภาพไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือมีพฤติการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดอันแสดงให้เห็นว่าจะทำการแข่งรถในทาง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 5,000 – 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  • กรณีเป็นผู้จัด ผู้โฆษณา ประกาศ หรือชักชวน ให้มีการแข่งรถ กำหนดให้โทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 10,000 -20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  • หากเป็นร้านที่รับแต่งรถ และเมื่อรถนั้นถูกนำไปใช้แข่งรถ ต้องรับโทษในฐานะผู้สนับสนุนการแข่งรถด้วย กำหนดให้มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 5,000 – 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

                   สำหรับข้อกำหนดของกฎหมายจราจรใหม่ 2565 ในเรื่อง Carseat,คาร์ซีท หรือที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 6 ขวบ ซึ่งยังไม่มีบทลงโทษ เนื่องจากต้องมีการร่วมประชุมเพื่อกำหนดมาตรฐานที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก อีกครั้งหนึ่ง ก่อนที่จะประกาศใช้อย่างเป็นทางการนั้นเอง

               กฎหมายจราจรใหม่ 2565 เป็นสิ่งสำคัญที่ประชาชนทุกคนอาศัยอยู่ในประเทศต้องทราบ และพึงปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุแก่ตนเองและผู้อื่นนั้นเอง ซึ่งในขณะเดียวกันก็ยังมีผู้มักง่ายจำนวนไม่น้อยที่มักจะฝ่าฝืนกฎหมายจราจรดังกล่าว อย่างไรแล้ว! สติ ความไม่ประมาท และการเคารพกฎหมายจราจรใหม่ 2565 จะทำให้ผู้รถและใช้ถนนทุกคนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น ขอให้ทุกคนโชคดี!!!

อ่านบทความเพิ่มที่ เรื่องรถน่ารู้

ขอบคุณเครดิตรูปภาพอ้างอิง :

  1. https://pixabay.com/th/photos/%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%95%e0%b8%b8-%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%9c%e0%b8%88%e0%b8%8d%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%87-%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%84-4654007/

สล็อตเว็บตรง

ufabetflix285

สล็อตแตกง่ายๆ

Facebook
Twitter

Table of Contents