สถานี ชาร์จ รถยนต์ไฟฟ้าคิดค่าบริการอย่างไร ราคาเท่าไหร่ ทั่วประเทศไทย

สถานี ชาร์จ รถยนต์ไฟฟ้า

ตอนนี้อัตราการใช้งาน รถยนต์ไฟฟ้า เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ หลายคนเริ่มเปลี่ยนมาใช้ รถยนต์ไฟฟ้า กันแล้ว เพราะไม่ต้องเติมน้ำมันอีกทั้งยังมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยหากรถพลังงานหมดก็สามารถชาร์จได้ที่ สถานี ชาร์จ รถยนต์ไฟฟ้า ทั่วประเทศ ซึ่งแต่ละที่ก็จะมีการคิดค่าบริการที่แตกต่างกันไป โดยคิดราคาเท่าไหร่บ้างนั้น บทความนี้มีคำตอบ

สถานี ชาร์จ รถยนต์ไฟฟ้า 1

การคิดค่าบริการ TOU ( จากไฟบ้าน )

โดยทั่วไปแล้วจะคิดจากบ้านพักอาศัยเป็นหลัก แต่ถ้าเป็นค่าไฟฟ้าแบบปกติไม่มีอัตราค่าไฟฟ้าที่แตกต่างตามช่วงเวลาการใช้ หรือ “TOU” ( Time of Use Rate ) ก็ประมาณ 5 บาท / หน่วย ราคาเดียวเท่ากัน แต่ถ้ายื่นเรื่องขอทำ TOU ก็จะมี 2 ช่วง คือ ช่วง Peak ตั้งแต่ 09.00 – 22.00 น. ราคาประมาณ 5.8 บาท / หน่วย และในช่วงของ Off – peak คือตั้งแต่เวลา 22.00 – 09.00 น. จะอยู่ที่ 2.63 บาท / หน่วย

โดยคิดจากไฟฟ้าแรงดันต่ำกว่า 22 กิโลโวลต์ ซึ่งเป็นไฟบ้านปกติ คิดตามช่วง Off – peak หรือการชาร์จตอนกลางคืน เพราะโดยส่วนใหญ่การชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า EV มักจะเป็นช่วงเวลากลางคืนที่เพิ่งกลับมาถึงและอยู่บ้านจนถึงตอนเช้า เมื่อตั้งเวลาชาร์จไว้ตั้งแต่ 22.00 น. ซึ่งอยู่ในช่วงของ Off – peak ก็จะมีค่าไฟที่ถูกกว่าช่วง 09.00 – 22.00 น.

การคิดค่าบริการ สถานี ชาร์จ รถยนต์ไฟฟ้า PTT EV Station

 สถานีชาร์จรถไฟฟ้า PTT EV Station โดย บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด ( มหาชน ) คิดอัตราค่าบริการชาร์จไฟของรถยนต์ไฟฟ้า หรือ รถ EV ตามช่วงเวลา On Peak Off Peak โดยจะแบ่งตามช่วงเวลา ดังนี้

• อัตราค่าบริการ วันจันทร์ – ศุกร์

– On Peak 9.00 – 22.00 น. ค่าบริการ 7.5 บาท / หน่วย

– Off Peak 22.00 – 09.00 น. ค่าบริการ 4.5 บาท / หน่วย

• อัตราค่าบริการ วันเสาร์ – อาทิตย์ – วันหยุดราชการ ( ไม่รวมวันหยุดชดเชย )

– ทั้งวัน ค่าบริการ 4.5 บาท / หน่วย

* ยกเว้นอัตราค่าบริการในบางพื้นที่เชิงพาณิชย์

ทั้งนี้ผู้ใช้บริการสามารถทำการจองสถานีชาร์จได้ล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชั่น “ EV Station PluZ ” เพื่อเข้าชาร์จ โดยใส่ช่วงเวลาการเริ่มและหยุดการชาร์จ จากนั้นชำระเงินและยังทำการตรวจสอบประวัติการใช้งานได้ โดยสามารถรองรับการใช้งานทั้งระบบ iOS, Android และเว็บแอปพลิเคชั่น 

สถานี ชาร์จ รถยนต์ไฟฟ้า 2

การคิดค่าบริการ สถานี ชาร์จ รถยนต์ไฟฟ้า PEA ( การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค )

• อัตราค่าบริการการใช้เครื่องอัดประจุไฟฟ้ากระแสตรง ( DC Charger ) 

  • On Peak ค่าบริการ 7.7276 บาท / หน่วย 
  • Off Peak ค่าบริการ 4.3451 บาท / หน่วย 

• อัตราค่าบริการการใช้เครื่องอัดประจุไฟฟ้ากระแสสลับ ( AC Charger ) 

  • On Peak ค่าบริการ 7.7276 บาท / หน่วย 
  • Off Peak ค่าบริการ 4.3451 บาท / หน่วย 

ปัจจุบันทาง PEA VOLTA สามารถเชื่อมโยงกับแอปพลิเคชั่นผ่านสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตได้แล้ว ซึ่งทำให้ผู้ใช้งานสามารถทำการค้นหาสถานีและนำทางไปยังสถานีได้ อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบสถานะสถานีอัดประจุ พร้อมกับชำระค่าบริการผ่านระบบการเติมเงินได้อย่างปลอดภัยและรวดเร็ว เพราะเป็นหัวจ่ายแบบชาร์จเร็ว โดยใน 1 สถานีจะมีถึง 5 หัวจ่าย ทั้งนี้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง

การคิดค่าบริการ สถานี ชาร์จ รถยนต์ไฟฟ้า Elexa

สถานี EleX by EGAT มีการคิดอัตราค่าบริการการชาร์จไฟรถ EV โดยแยกตามประเภทของหัวชาร์จและสถานที่ดังต่อไปนี้

• EleX by EGAT ในพื้นที่สถานีบริการน้ำมัน PT

  • ตู้ชาร์จ D.C. ขนาด 120 kW ค่าบริการ 7.5 บาท / หน่วย
  • ตู้ชาร์จ A.C. ขนาด 22 kW ค่าบริการ 7.5 บาท / หน่วย

• EleX by EGAT ในพื้นที่ กฟผ.

  • ตู้ชาร์จ D.C. ขนาด 50 kW ค่าบริการ 6.5 บาท / หน่วย
  • ตู้ชาร์จ A.C. ขนาด 22 kW ค่าบริการ 5.5 บาท / หน่วย

ทั้งนี้สามารถรองรับการชำระค่าบริการผ่านทางแอปพลิเคชั่น EleXA ได้ 3 ช่องทางหลักๆ ดังนี้

1. บัตรเครดิต VISA, MasterCard, JCB

2. QR Code / Promptpay

3. SCB Mobile banking 

*โดยทั้ง 3 ช่องทาง ไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในการชำระค่าบริการ

การคิดค่าบริการ สถานี ชาร์จ รถยนต์ไฟฟ้า EA Anywhere

EA ANYWHERE พร้อมให้บริการเครื่องอัดประจุไฟฟ้าระบบ DC ( Fast Charge ) 150 kW โดยมีอัตราค่าบริการอยู่ที่ 6.50 บาท / kWh ในจันทร์ – ศุกร์ เปิดให้บริการเวลา 22.00 – 08.00 น. และในวันเสาร์ – อาทิตย์ หรือวันหยุดราชการ ( ไม่รวมวันหยุดชดเชย ) ตลอด 24 ชั่วโมง

การคิดค่าบริการ สถานี ชาร์จ รถยนต์ไฟฟ้า ARUN+ ( on|ion )

สำหรับผู้ใช้งาน รถยนต์ EV สามารถใช้เครื่องอัดประจุไฟฟ้าชนิดกระแสสลับ ( AC Charger ) รองรับรถยนต์ปลั๊ก – อิน ไฮบริด ( PHEV : Plug-in Hybrid ) และรถยนต์พลังงานไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ ( BEV: Battery Electric Vehicle ) ทุกรุ่น ทุกแบรนด์ที่มีหัวชาร์จ Type 2 โดยผู้ใช้งานสามารถจองและควบคุมการใช้งานผ่านทาง on – ion Mobile Application ซึ่งรองรับทั้งระบบ Android และ iOS สะดวกสบายจ่ายง่ายๆ แค่ปลายนิ้ว

  • On Peak ค่าบริการ 7.25 บาท / หน่วย
สถานี ชาร์จ รถยนต์ไฟฟ้า 3

การคิดค่าบริการ สถานี ชาร์จ รถยนต์ไฟฟ้า EVOLT

การคิดอัตราค่าบริการของ สถานีชาร์จ EVOLT จะมีค่าบริการแต่ละสถานีชาร์จไม่เท่ากัน แต่โดยส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ที่ 8 – 9 บาท / หน่วย หรือสามารถตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชั่น EVOLT ได้เช่นกัน

จะเห็นได้ว่าการคิดอัตราค่าบริการของ สถานี ชาร์จ รถยนต์ไฟฟ้า แต่ละที่นั้นมีความแตกต่างกันออกไป และช่วงเวลาการชาร์จก็ยังมีผลกับการคิดอัตราค่าบริการด้วยเช่นกัน โดยปัจจุบันได้มีสถานีชาร์จไฟรถยนต์ EV เปิดให้บริการกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งจะมีอยู่ตามแหล่งปั๊มน้ำมัน การไฟฟ้า รวมถึงห้างสรรพสินค้าต่างๆ และบริษัทเอกชนบางแห่ง อย่างไรก็ตามยังมีแนวโน้มจะเพิ่มจำนวนขึ้นไปอีกในอนาคต เพื่อรองรับการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ 

รูปภาพประกอบ : pptvhd36.com

รูปภาพประกอบ : beartai.com

รูปภาพประกอบ : evolt.co.th

อ่านบทความเพิ่มเติม รถยนต์

เว็บตรงสล็อต

สล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์แตกง่าย 2022

UFABET เว็บหลัก

Facebook
Twitter

Table of Contents